CSN anlitar detektiver


Centrala studiestödsnämnden, CSN, anlitar internetdetektiver för att hitta återbetalningsskyldiga som bor utomlands. CSN trappar upp sökandet efter återbetalningsskyldiga personer i utlandet och anlitar nu detektiver för att hitta dem. Det handlar om ungefär 20 000 låntagare som CSN i dagsläget saknar adresser till. Tillsammans är de skyldiga ungefär 2,7 miljarder kronor. 15 personer ha nu fått en visstidsanställning för att försöka få fram de saknade adresserna via internet. Bland annat kommer de att använda sig av Facebook och andra sökdatabaser för att leta efter de återbetalningsskyldiga som befinner sig utanför Sverige. Samtidigt utökas jaktmarkerna med ett tiotal länder. Förutom de som fått visstidsanställning kommer 50 ordinarie återbetalningshandläggare på CSN att ha adressökning som en extra arbetsuppgift. Redan idag har CSN ett avtal med inkassoföretaget Intrum Justitia som tar hand om kravhanteringen och söker adresser i utlandet. Men det kan vara svårt att hitta de som inte vill bli hittade. NATHALIE NORDHSTRÖM nathalie.nordhstrom@studentis.com