Skrivfel drabbade svenska studenter


För svenska studenter i Polen har det varit en tuff höst på ekonomifronten. CSN sänkte nämligen studielånet med motsvarande 12 000 - 15 000 kronor per läsår, trots att levnadskostnaderna i Polen har stigit. Den svenska ambassaden i Warszawa hade i sitt underlag till CSN rapporterat att även om levnadskostnaderna ökat i Polen så hade på boendekostnaderna minskat - med 60 procent. Ett skrivfel som varken ambassaden eller CSN reagerade på när de satte nivåerna för landet, säger Mikael Forss, enhetschef på CSN, till DN. Felet påpekades dock redan i somras av studenter. Nu ska beloppet justeras uppåt, men de cirka 400 studenter som studerar i Polen, har fortfarande inte kompenserats för misstaget. Har ni varit med om liknande saker? Är lånenivåerna för lågt satta i några länder? Vilka i så fall? (Källa: DN)