JO-kritik mot CSN


Ha krävt tillbaka pengar på ett felaktigt sätt och att det tog för lång tid för myndigheten att handlägga ärendet och överlämna det till tingsrätten. Det är två av de punkter som Centrala Studiestödsnämnden (CSN ) får kritik på av JO, berättar TT. Mannen vars fall studerats av JO studerade under 1999 och tog då lån. Men mannen avbröt studierna innan den första utbetalningen och trots att han inte löste in checken på 750 kronor och meddelade att han inte tagit ut pengarna, så krävde CSN honom på beloppet. CSN skickade ett kravbrev skickats till mannen och sedan tog det hela sex år innan nästa åtgärd vidtogs. CSN förklarar den långa handläggningstiden med att de haft dataproblem. Nu har CSN dock upphävt återkravsbeslutet. MARKUS HANKINS