Feta stockholmsbarn får ingen hjälp


Är du ung, går i grundskolan i Stockholm och överviktig? Då får du inte mycket hjälp och stöd. Det konstaterar landstingets Centrum för folkhälsa i en undersökning av Stockholms skolor. Trots att en majoritet av alla skolor bestämt att de inte ska sälja godis på skolområdet gör många fortfarande det. Det saknas även möjlighet för extraträning för överviktiga barn, endast en skola av tio erbjuder det som stöd. Undersökningen visar också att skolmaten ofta är fetare än vad som rekommenderas. Mellanmjölk i stället för lättmjölk, vanlig dressing står på borden och inte den föreslagna lättdressingen. De riktlinjer som Livsmedelsverket och Centrum för folkhälsas satt upp följs bara av hälften av skolorna. Bakgrunden till undersökningen är det växande problem med barn- och ungdomsfetma som finns i landet. Hur ska man få bukt med problemet? Är lättmjölk lösningen på alla våra problem? Tyck till! (Källa: SvD)