Adhd kan stoppa körkort


Vägverket visar oro för att trafikolyckor där unga män är inblandade ofta kan bero på att en person har adhd eller liknande problem. Nu införs helt nya regler med medicinska krav för innehav av körkort. – Just om adhd finns det ganska gott vetenskapligt stöd för att det innebär en tydlig ökad risk i trafiken. Det som kan bli problem i samband med körkortet är missbruk, kriminalitet, men också impulskontrollstörning och svårigheter med omdömet, säger Lars Englund, chefsläkare vid Vägverket till Ekot. Att få en adhd-diagnos kan med andra ord orsaka problem med att skaffa körkort i framtiden. De nya reglerna börjar gälla från och med 1 Maj i år. – Det har hänt att framför allt mammor ringer och säger att om de hade vetat att det skulle bli problem med körkortet så hade de aldrig sett till att diagnosen hade blivit ställd, säger Lars Englund. MARKUS HANKINS