SFS satsar på jämställdhet inom akademin


Sveriges förenade studentkårer (SFS) har som mål att det senast år 2020 ska vara 50-50 i fördelning mellan manliga och kvinnliga professorer. Att Universiteten är långt ifrån det målet visar dagens inslag från Sveriges Radios program P3 Nyheter, som handlade om könsfördelningen mellan landets professorer. Enligt P3 Nyheter anställde högskolorna 657 professorer mellan 2005 och 2006 varav 75 procent var män. Av alla professorer är 82 procent män. – I en verklighet där kvinnorna fyller omkring 60 procent av platserna i grundutbildningen är det absurt att vi inte skulle ha de rätta kunskaperna för att ta oss ända till toppen, säger Elin Rosenberg, ordförande för SFS. – Högskolorna värjer sig mot politisk styrning men siffrorna talar sitt språk för att de inte lyckas ta sitt ansvar. Med den här takten behövs en tydligare jämställdhetspolitik från regeringen, säger Elin Rosenberg. SFS uppmanar alla högskolans makthavande män att anta ett kritiskt förhållningssätt som kan vara till hjälp för att främja jämställdheten inom högskolan – Det går inte att bara skylla ifrån sig genom att påstå att kvinnorna saknar de rätta meriterna. När männen sitter på makten är det deras ansvar att ta en mer aktiv roll i att förbättra kvinnors möjligheter, avslutar Elin Rosenberg.