IT kompetens, en framtida bristvara


Sökande till utbildningar inom IT har drastiskt minskat sedan IT-krachen. Numera står stolarna mer eller mindre tomma. Enligt uppgifter från Computer Sweden har antalet sökande till systemavetarlinjen på Göteborgs universitet rasat från 4000 1997 till endast 70 i höst och det talas nu om stor kompetensbrist inom IT-branschen. När dotcomföretagen gick om kull och stora IT-arbetsgivare som Sony Ericsson var tvungna att att sparka 10 000-tals anställda framstod it branschen inte längre som ett tryggt alternativ för ungdomar. Det märkliga är att kraschen har lämnat ett avtryck som tycks vara svårt att suddas ut. Enligt Alexander Hars, grundare till system ok, är it företagen mycket sundare värderade idag och risken att uppleva någon liknande nedgång bedöms vara mycket liten. Trots vetskapen om detta har man endast kunnat se en blygsam ökning på 15 % 2007 bland de som söker datautbildningar i första hand enligt verket för högskoleservice. Att intresset inte har ökat mer är även konstigt med tanke på det framtida behov av IT-kompetens som kommer bli följden av tomma utbildningsplatser. Det minskade intresset för it har lett till att många högskolor har fått stänga IT-relaterade utbildningar. Hårdast drabbade är de mindre högskolorna enligt Computer Sweden. Den enda inriktningen som har gått mot trenden är dataspelsutbildningar. Enligt uppgifter från Computer Sweden kom de två första akademiska dataspelsutbildningar 2002 och idag finns det 13 stycken att välja mellan. En uppgång har även observerats på de internationella IT-programmen vid Göteborgs universitet. På det allra populäraste bachelorprogrammet Software engineering and Management är det 1000 sökande till de 50 platserna i år.- Vi hoppas att trenden har vänt och att även svenska studenter får upp ögonen för våra it-utbildningar. Vi har kapacitet att möta ett ökat tryck även nationellt, säger Urban Nuldén, utbildningsansvarig, i ett pressmeddelande från IT-universitetet. Att utbilda sig inom it är en säker väg att gå om man vill ha arbete i framtiden. Detta fastslår undersökningar bland annat gjorda av Arbetskraftsbarometern 06. IT-branschen på desperat jakt efter folk- SVT Aktuellt, Konjunkturen i topp för IT-konsulter-Computer Sweden, Vild jakt på IT-konsulter-Ny teknik, IT-konsulter åter heta på marknaden-Göteborgsposten, detta är endast några av de rubriker man har kunnat läsa i media den senaste tiden. IT kompetensen efterfrågas inte endast av renodlade it-företag, utan utveckling och behov dyker hela tiden upp på fler och fler områden säger Per Brykt, personalchef inom IT på Ikea. Tord Strannefors, prognoschef på AMS, tror att de som påbörjar it-utbildningar nu kommer att ha mycket goda chanser att får arbete om fyra år när de är färdigutbildade. Källor: Computer Sweden, idg.se