Var femte mobbas på jobbet


Var femte person känner sig trakasserad eller mobbad på jobbet. Det visar en ny svensk undersökning gjord av Handelns utredningsinstitut på uppdrag av Svenskt näringsliv. Trakasserierna eller mobbning bottnar ofta i en misstro på den drabbades förmåga att sköta sina arbetsuppgifter. Även från ledningshåll finns ofta ett missnöje. Enligt en företagarpanel i undersökningen klarar cirka 14 procent inte av sina arbetsuppgifter. Trots missnöjet har många inte råd att byta jobb, menar Stefan Fölster och Björn Lindgren, chefsekonom respektive ekonom på Svenskt Näringsliv, i sin debattartikel på DN Debatt. Det gör att jobb spärras för de som vill ha den, samtidigt som folk vantrivs på jobbet. Vad tror ni om stämningen på svenska arbetsplatser? Hur ska man komma tillrätta med problemet? (Källa: DN Debatt)