Få universitet får utbilda civilekonomer


Endast sex universitet fick examinationsrätt till den nya civilekonomutbildningen enligt Högskoleverket. Universiteten i Lund, Stockholm, Göteborg , Växjö, Linköping och Umeå var de enda som fick rätt att utfärda den nya civilekonomutbildningen enligt Bolognaprocessen. De övriga 17 Universiteten som ansökt om examinationsrätt får utbilda ekonomer, men inte civilekonomer. - Att två tredjedelar av de som sökt får avslag är anmärkningsvärt. Det säger något om kvalitén på svenska högskolor och det är inte ett gott betyg, säger Pelle Rödin, vice ordförande i SFS till SvD.se. Avsaknad av anknytning till forskarnivån, brister i lärarkompetens och kapacitet anges som anledningar till att högskoleverket har nekat vissa universitet den nya examinationsrätten. Pelle Rödin är förvånad över den låga kvalitén på svensk utbildning. - För en regering som gått till val på utbildningskvalité är det märkligt att vi ännu inte sett några resultat, säger han till SvD.se. De 17 universitet som har blivit nekade att utbilda civilekonomer är Blekinge tekniska högskola Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Stiftelsen högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Karlstads universitet Luleå tekniska universitet Mittuniversitetet Mälardalens högskola Södertörns högskola Örebro universitet Källa: SvD.se