Studenterna får hjälp ut i arbetslivet


Stockholms universitet ska bli bättre på att hjälpa studenterna. Praktik ska införas i utbildningarna och man ska följa upp hur det har fått för tidigare studenter. Någon form av arbetsförmedling kan också bli aktuellt. En utvecklad karriärvägledning och korrekt information om hur det gått för tidigare studenter kommer att vara en fördel i konkurrensen om studenter, spår rektor Kåre Bremer på sin blogg. Redan i vår ska universitet göra en första uppföljning av de studenter som tog examen vid Stockholms universitet under 2005. Universitetet prioriterar också praktik i utbildningarna, liksom examensarbeten i samarbete med företag, myndigheter och organisationer. Fakultetsnämnderna ska införa inslag av praktik i kurser vid samtliga institutioner. – Vi känner, med all rätt, ett ökande tryck på lärosätena att utveckla karriärvägledningen och hjälpa studenterna in på arbetsmarknaden, säger Kåre Bremer till ST Press. Vi kan inte bara tillhandahålla ett utbildningspaket. Studentbyrån har fått i uppdrag att föreslå en organisation för arbetsförmedling inom ramen för studie- och karriärvägledningen. Men det ska inte bli en ordinär arbetsförmedling, enligt Kåre Bremer. – Det återstår att se vad det blir, om vi till exempel ska förmedla kontakter med presumtiva arbetsgivare. Källa: www.stpress.se – Ann Dahlin