Lättare för studenter få hyreskontrakt


Stockholm. Studenter som bor i Svenska Bostäders studentlägenheter ska redan efter två år som studenthyresgäst kunna ställa sig i Svenska Bostäders interna kö. Samtidigt blir det lättare för unga under 26 år att få en lägenhet från Svenska Bostäder genom Bostadsförmedlingen. En stor del av de lägenheter som är mindre än 30 kvm kommer att gå direkt till ungdomar. – Ungdomar är den grupp som i dag har svårast att ta sig in på bostadsmarknaden i Stockholm. Genom dessa ändrade regler kommer fler unga att kunna erbjudas ett förstahandskontrakt, säger Amra Barlov, uthyrningssamordnare i Svenska Bostäder. Fakta bostadsköer: Svenska Bostäders Boförmedling förmedlar lägenheter till hyresgäster som bott i sin hyresrätt i minst tre år, hyresgästers barn och hyresgäster som på grund av separation behöver en lägenhet. 13 000 hyresgäster är registrerade hos Boförmedlingen. Svenska Bostäder har också en studentbostadskö för studenter som studerar eller snart ska börja studera vid universitet eller högskola som är ansluten till SSCO (Stockholms Studenters Centralorganisation). Två tredjedelar av Svenska Bostäders lägenheter går direkt till Stockholms Stads Bostadsfömedling för vidare förmedling. Källa: http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/142622