Tydligare regler för praktik


[bild_hoger]D:\Documents and Settings\Nathalie\Mina dokument\Mina texter\Student.se\lakare.jpgDet är otydliga regler om vad som gäller när en student begår misstag på sin praktikplats. Högskoleverket har nu uppmärksammat att det finns ett rättssäkerhetsproblem när en students praktik blir avbruten i förväg på grund av att studenten riskerar att skada andra människor. Det har gjort att studenten inte heller har fått återuppta praktiken förrän den visat att den har de kunskaper som krävs. Högskoleverket visar i en ny rapport att de tycker att lärosätena ska reglera frågorna i de aktuella kursplanerna. De vill att villkoren för praktik ska tydliggöras och att de ska finnas med i kursplanerna. Lärosätena måste veta vad de ska göra om en student har begått ett allvarligt misstag ute på praktikplatsen. De ska också veta om de kan stänga av en student och vad som krävs för att studenten ska få göra om sin praktik senare. Högskoleverket skriver i sin rapport att de räknar med att lärosätena kommer att vidta åtgärder och att de kommer att följa upp hur de gör för att lösa problemet.