Blandade känslor hos landets kårer


Positiva till avskaffandet med oroliga över att studentinflytandet kommer att påverkas verkar vara uppfattningen hos många av landets kårer efter onsdagens förslag om att avskaffa kårobligatoriet. - Utredningen bygger sina förslag på att studentmedverkan inom högskolan är angeläget vilket vi anser är en förutsättning för att avskaffa obligatoriet, säger Louise Callenberg, ordförande för Uppsala studentkår i ett pressmeddelande. Karlstad Studentkår är positiva till många delar av förslaget. - Det är ett absolut krav att studentinflytandet inte blir beroende av universitets välvilja utan att studentkårer klarar att stå fria och komma med kritik utan rädsla för ekonomiska repressalier, säger Stefan Björk, ordförande, i ett pressmeddelande. Daniel Carnderud som är ordförande i Stockholms studentkårers centralorganisation tycker att det är rimligt att regeringen skjuter till pengar om kårobligatoriet avskaffas. Men att de pengarna inte får tas från de små resurser sm idag går till högre utbildning. - Principiellt är vi varken för eller emot kårobligatoriet och vi förstår om många tycker det är en viktig ideologisk fråga med föreningsfrihet. Däremot så kan vi aldrig tumma på att det måste finnas ett starkt studentinflytande och det slår vi vakt om, säger Magnus Larsson, ordförande i Jönköpings studentkår. NATHALIE NORDHSTRÖM