Almedalsveckan blir högskolekurs


Sommarens Almedalsvecka blir högskolekurs. Det är Uppsala universitet tillsammans med Högskolan på Gotland som kommer att hålla sommarkursen Retorik och politik i anslutning till Almedalsveckan på Gotland i sommar. Kursen som är på sju och en halv högskolepoäng pågår på Gotland under fem veckor i sommar. En av studenternas huvuduppgifter kommer att bli att följa politikernas framträdanden och analysera deras tal.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i retorikens historia och att utveckla förmågan att kommunicera i tal och skrift. Kursen ger också möjlighet att träna upp ett kritiskt förhållningssätt till bland annat språket i talen som hålls under Almedalsveckan. Kursen som bland annat innehåller studier i retorikens grunder, argumentationsanalys och politisk retorik kommer att inledas redan ett par veckor innan Almedalsveckan. När Almedalsveckan startar kommer studenterna att finnas på plats i Almedalen för att lyssna på och analysera politikernas tal.

Kursen avslutas med gruppredovisningar samt tal- och debattövningar. Liknande kurser har getts tidigare. Högskolan på Gotland höll en kurs i retorik redan i slutet av 1990-talet. Dock har mycket hänt sedan dess. Sommarens kurs innehåller en hel del praktiska moment. Bland annat får studenterna träna sin muntliga framställningsförmåga genom olika tal- och debattövningar. Den politiska retoriken kommer att ta stor plats i kursen. Utgångspunkten ligger i de tal som politikerna kommer att hålla under Almedalsveckan.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com