Antagningsbeskeden har kommit


Nu har alla som kommit in på vårens utbildningar på universitet och högskolor fått sina antagningsbesked, antingen via mail eller via post. Totalt är det 171 810 personer som har antagits till vårens program och kurser. Av dem som har sökt och är behöriga har ungefär 86 procent kommit in på någon utbildning, antingen på en kurs eller på ett program. Totalt var det 198 825 behöriga som sökte till någon utbildning. De som inte blivit antagna har blivit erbjudna en reservplats.

Runt 68 procent av de sökande som är behöriga har kommit in på sitt förstahandsval. Jämfört med vårterminen förra året har antalet antagna ökat med tolv procent. När det gäller antagna under 25 år har det ökat med 18 procent jämfört med förra året. Det brukar vara samma utbildningar som är populära år efter år. Det är också de utbildningarna som det är svårast att komma in på. För att komma in på läkar-, tandläkar- och psykologprogrammen krävs det i princip maxpoäng för att ha en chans.

Det finns fortfarande utbildningar som har studieplatser kvar som det går att söka till. För att behålla sin utbildnings- eller reservplats måste man tacka ja till en utbildning senast den 21 december.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com

Tjilins bild

Grattis alla som blivit antagna!