Antalet yrkesexamina minskar


Antalet avlagda lärarexamen minskade med 20 procent förra läsåret. Även antalet avlagda civilingenjörsexamen minskade. Där skedde det en minskning med 14 procent under samma period. Det visar ny statistik från Högskoleverket. Det har skett en minskning av antalet avlagda examina de senaste tre åren. Minskningen beror på att det är färre studenter som tar ut yrkesexamina. Sedan läsåret 2007/08 har antalet yrkesexamina minskat med fem procent.

Antalet avlagda generella examina har däremot ökat med fem procent. Det har skett en ökning av generella examina på nästan 80 procent de senaste tio åren. Nu är antalet generella examina nästan lika stor som antalet yrkesexamina. 65 procent av alla som tog examen läsåret 2008/09 var kvinnor. För tio år sedan var samma siffra 60 procent. Det senaste läsåret var det antalet kandidatexamen som ökade mest. Hälften av alla examina som avlades var inom områdena samhällsvetenskap och juridik.

Det har också visat sig att den nya masterexamen som infördes 2007 är populär. Över 1 300 har tagit masterexamen. Bland yrkesexamina är det lärarexamen som utgör den största gruppen. Det var också lärarexamen som minskad mest. Nästan 2 000 färre examina utfärdades jämfört med året innan. Det innebär att antalet lärarexamina har minskat med 20 procent. Antalet sjuksköterskeexamen ökade med nio procent. Det är den näst största yrkesexamen. Blickar man tio år bakåt har antalet män som tagit ut en yrkesexamen minskat med sex procent. Antalet kvinnor har istället ökat med nästan 40 procent.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com