Bättre kvalitet på undervisning på engelska


Kvaliteten av undervisning på engelska behöver säkras. Det var ungefär 250 personer som deltog i Högskoleverkets konferens ”Undervisning på engelska” och en enkät som gjordes som uppföljning visar att frågan om undervisning på engelska behöver belysas mer. Det var bara en femtedel av dem som deltog i enkäten som tycker att det egna lärosätet har kommit långt i frågan. Sammanlagt var det 253 personer som deltog på konferensen. Fem av dem ingick i projektgruppen.

Det är 144 personer som har besvarat uppföljningsenkäten, det innebär 58 procent om man inte räknar med projektgruppens medlemmar. Många tycker att konferensen var relevant och att det finns behov av att fortsättningsvis diskutera frågan på en nationell nivå. De flesta deltagarna tyckte att konferensen gav konkreta idéer på hur man kunde jobba vidare i den egna verksamheten. Väldigt många svarade att det finns saker som de kan göra på hemmaplan.

Dock var det få som tyckte att det egna lärosätet har kommit långt när det gäller kvalitetsarbetet i undervisningen på engelska. De frågeställningar som deltagarna saknade var studenternas synpunkter, en internationell utblick och fler konkreta exempel på vad som har genomförts på olika lärosäten. De saknar också ett interkulturellt perspektiv och ett fördjupat pedagogiskt perspektiv. Många upplevde konferensen som bra och välorganiserad och att det fanns många bra presentationer. De tyckte också att det var bra att det fanns möjlighet att man kunde maila in frågor och synpunkter under dagen. Många av dem som deltog i undervisningen var lärare.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com