Bostadsbrist i Uppsala


Tre av hundra studenter tackar nej till en plats vid Uppsala universitet på grund av den rådande bostadsbristen. Det visar en undersökning som Uppsala studentkår har gjort tillsammans med Uppsala universitet och Uppsala kommun. I undersökningen har de tagit reda på varför studenter som hoppar av studierna tidigt väljer att avbryta sin utbildning. Det visade sig att tre procent av dem som avbryter eller låter bli att börja studera i Uppsala gör det för att det är svårt att hitta en bostad i studentstaden.

Rapporten ska presenteras under ett bostadsseminarium den 2 mars. Boverket har också bjudits in till seminariet för att presentera sin rapport Student söker bostad. Rapporten är ett svar på ett uppdrag från regeringen som handlar om en översyn av studenternas bostadssituation på olika studieorter i landet.

Enligt Stella Papasotiriou, vice ordförande i Uppsala studentkår med studiesocialt ansvar, har Boverket kommit fram till att studentkårerna och bostadsbolagen beskriver bostadssituationen på olika sätt. Bostadsseminariet blir ett sätt att kunna diskutera bostadssituationen i Uppsala tillsammans. Uppsala studentkår misstänker att det är ännu fler än tre procent som väljer bort en utbildning på grund av bostadsbristen. Detta beror på att de inte lyckades få med så många internationella studenter i undersökningen. Undersökningen som gjordes av studentkåren, universitetet och kommunen visar också att tolv procent av dem som deltog i undersökningen tycker att de har fått bristfällig information från universitetet i samband med antagningen.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com