Bra kvalitetsarbete vid lärosätena


De stora universiteten i Sverige har generellt ett bra system för kvalitetsarbete. Göteborgs universitet och Linköpings universitet får bra betyg i Högskoleverkets granskning. Verket har granskat sex av landets stora universitet.

Det de har tittat på är hur lärosätena jobbar med sitt interna kvalitetsarbete. Förutom att granska den övergripande modellen för systematisk kvalitetssäkring har man tittat på hur man kvalitetssäkrat extern information, studentinflytande och personalens möjligheter till kompetensutveckling.

Vid Göteborgs universitet finns det ett system för interna kvalitetsgranskningar och skolan tror att deras modell kommer att inspirera andra lärosäten. De har också föredömliga regler när det gäller studentinflytande på alla nivåer. Även Linköpings universitet fick bra betyg av Högskoleverket. De har lyckats med att göra kvalitetsarbetet till en integrerad del i sin verksamhet. En kvalitetskarta har tagits fram som grafiskt visar hur arbetet ska gå till för att både personal och studenter ska känna till vilket arbete som görs.

NATHALIE NORDHSTRÖM

nathalie_nordstrom@studentis.com