Bra stipendier för utländska studenter


Det ska finnas ett bra stipendieprogram för utländska studenter. Det uppmanar Högskoleverket, Internationella programkontoret, STINT och Svenska Institutet regeringen till i en skrivelse. Anledningen är att svenska universitet och högskolor ska få genomslagskraft internationellt.

Enligt budgetpropositionen ska det införas studieavgifter för studenter som kommer från länder utanför EU/EES-området. För att fortfarande kunna locka hit de bästa studenterna vill de ha ett stipendieprogram som kan ge internationell uppmärksamhet. Det skulle införas parallellt med att avgifterna införs. En effekt av avgifterna kan vara att antalet studenter från de berörda länderna kommer att minska. I sin skrivelse menar de att det på längre sikt kan leda till att rekryteringen av utländska doktorander blir svårare.

Högskoleverket, Internationella programkontoret, STINT och Svenska Institutet har bland annat synpunkter på den typ av stipendier som ska rikta sig till studenter som är särskilt framstående. Bland annat tycker de att programmet ska ha en tydlig och kvalitetsinriktad profil. De vill att antalet stipendier ska vara tillräckligt stort och de tycker också att programmet ska utformas så att det ger flexibilitet. De tycker att det ska finnas 1 000 fullfinansierade stipendier att söka varje år och dessutom vill de ha minst lika många delfinansierade. Enligt deras beräkningar skulle en totalkostnad för de fullfinansierade stipendierna bli ungefär 500 miljoner kronor. De delfinansierade stipendierna skulle kosta runt 100 miljoner kronor.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com