Brister i många socionomutbildningar


Fyra av landets socionomutbildningar håller mycket hög kvalitet. Men sju av utbildningarna inom samma ämne har allvarliga brister. Bristerna är så allvarliga att Högskoleverket nu ifrågasätter deras rätt att utfärda socionomexamen.

I nuläget finns det 16 lärosäten i Sverige som har socionomutbildningar. Under året har samtliga utvärderats av Högskoleverket. Det är viktigt att nyutbildade socionomer kan jobba inom många olika verksamheter. Men istället är det många lärosäten som har valt att skapa utbildningar som tvingar studenterna att specialisera sig. I vissa fall kan väsentliga delar saknas i utbildningen.

För många är det otydligt om socionomutbildningen är tre och ett halvt år eller fyra år. Det beror på att en del skolor har lagt till en extra termin som gör att studenterna kan få både en socionom- och en magisterexamen. Det är viktigt att studenterna vet skillnaden. Det är universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå som håller mycket hög kvalitet på sina socionomutbildningar. Däremot har Ersta Sköndal högskola, Högskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Linköpings universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet och Örebro universitet fått sina socionomexamensrätter ifrågasatta.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com