CSN tror på färre studenter i framtiden


Det har aldrig varit så många som har studerat på högskolor och universitet som det är i dagsläget. Men Centrala studiestödsnämnden, CSN, uppger till Dagens Nyheter att det kommer att se mörkare ut i framtiden. Magnus Forss på CSN säger till DN.se att trycket mot skolorna kommer att klinga av. Det skulle innebära att det blev tufft för läroverken. Just nu är antalet helårsstudenter vid svenska universitet och högskolor rekordhögt. Det visar statistik från Högskoleverket.

Jämfört med år 2008 är det 22 000 studenter fler. En anledning till att siffran ökat så mycket är den rådande lågkonjunkturen. När det är svårt att få jobb väljer fler att studera. Att det var en stor kull ungdomar som nyss tog studenten har också bidragit till ökningen. Rekordmånga studenter innebär också ekonomiskt rekordstora siffror för lärosätena. Som exempel redovisade Lunds universitet ett överskott på 450 miljoner kronor. Enligt CSN:s prognoser kommer andelen ungdomar som vill studera vidare sjunka kraftigt inom en snar framtid.

Det kommer att bli ett problem, speciellt för mindre skolor som är beroende av stor studentbas. Enligt DN.se håller Högskoleverket med om problematiken. Dock påpekar de att det är många skolor som har sparat undan pengar för att klara sig i svårare tider. Om det blir som CSN:s prognos visar kan hela landets universitet och högskolor ha halvtomma föreläsningssalar inom en snar framtid.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com