Dataspelande ger bättre engelska


Läsning, dataspelande och surfande på internet är viktiga aktiviteter när det gäller att lära sig engelska. Det finns tydliga skillnader mellan könen då killar tillbringar mer tid framför datorn och tv-spelen än vad tjejerna gör. Det visar en avhandling från Karlstad universitet. Det är Pia Sundqvist, nybliven doktor i engelska som har forskat i ämnet. Hon har undersökt hur mycket ungdomar ägnar sig åt engelska på fritiden och hur det påverkar deras resultat i skolan. Det finns dåligt med undersökningar i ämnet sedan tidigare.

Man har anat att det finns ett positivt samband mellan fritidsengelska och skolengelska men har egentligen inte vetat säkert. Den nya studien visar att fritidsengelskan för med sig positiva effekter till skolengelskan. Det var i december som Pia Sundqvist disputerade med avhandlingen ”Extramural English Matters – Out-of School English and Its Impact on Swedish Ninth Graders – Oral Proficiency and Vocabulary”. I studien ingår 80 elever i årskurs nio. De är fördelade på fyra klasser vid tre olika skolor i tre olika kommuner i Västra Svealand. Faktorer som vanligtvis spelar in på studieresultatet är föräldrarnas utbildningsbakgrund och om man bor i stan eller på landet.

När det gäller fritidsengelskan finns det inga kopplingar till varken föräldrarna eller till boendesituationen. Pojkarna tillbringar betydligt mer tid åt fritidsengelska genom att till exempel spela dataspel, vilket gör att den ger betydligt mer positiva effekter på deras studieresultat än vad den ger på tjejernas. Pia Sundqvist är nu filosofie doktor i ämnet vid Karlstads universitet. Hon har tidigare jobbat som lärare i engelska, spanska och svenska på högstadiet.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com