De flesta vill ha tillsvidareanställning


De flesta föredrar tillsvidareanställningar framför visstidsanställningar. Akademikerförbundet SSR har uppdragit åt Novus Opinion att undersöka hur allmänheten ser på rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden. Resultatet blev att 88 procent av de tillfrågade föredrar att ha en tillsvidareanställning. Bland dem som är under 29 år ligger siffran på 89 procent. Undersökningen gjordes i oktober och omfattar 1 000 intervjuer.

- Myten om att ungdomar vill ha visstidsanställningar kan avlivas. Det har inte heller varit något som vi från Akademikerförbundet SSR varken har trott på eller har erfarenhet av. Undersökningen visar med största tydlighet att människor vill ha trygga anställningar, säger Akademikerförbundet SSR:s förhandlingschef Eva Fagerberg i ett pressmeddelande.

Av dem som är under 25 år uppger 63 procent att de har en visstidsanställning. Enligt undersökningen som har gjorts tycker sex av tio att turordningsreglerna i LAS, lagen om anställningsskydd, är bra. Det är bara 17 procent som är helt eller delvis negativt inställd till lagen. 68 procent av dem som deltar i undersökningen tycker att LAS skyddar mot att bli uppsagd på ett rättsosäkert sätt. Ungefär 90 procent av de tillfrågade tycker att det är viktigt med goda villkor vid uppsägning.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com