DI och Teaterhögskolan går samman


Nu står det klart att Teaterhögskolan och Dramatiska Institutet ska slås samman till ett lärosäte. Den nya högskolan kommer att öppna sina portar under 2011. Det rapporterar SVT Kulturnyheterna.

- Den nya högskolan blir en arena för möten över yrkes- och mediegränser som kommer att kunna utveckla dialogen med både arbetsmarknaden och omvärlden. Det blir en startpunkt för en ny konstnärlig och pedagogisk utveckling, säger Per Lysander, rektor vid Dramatiska Institutet i ett pressmeddelande.

Den nya skolan kommer att få namnet Stockholms dramatiska högskola och både teater, film, radio och tv kommer att finnas inom samma väggar. Istället för att ett lärosäte ska utbilda skådespelare och mimare och ett annat lärosäte ska utbilda i stort sett alla andra yrkesgrupper inom film, radio, teater och tv slås lärosätena ihop och lägger allt under samma tak. Målet är att på det här sättet kunna rymma alla viktiga aktörer och perspektiv inom den konstnärliga processen. De hoppas också kunna utveckla en dynamisk miljö för konst och lärande när de på grund av att det blir en större organisation också får en större handlingskraft.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com