Fler kvinnor söker traditionellt manliga utbildningar


Det är allt fler kvinnor som väljer att söka in till de traditionellt manliga utbildningarna. Fram till år 2030 kommer kvinnor att dominera många av de traditionellt manliga utbildningarna på eftergymnasial nivå. Det visar uppgifter från Statistiska Centralbyrån. Männen ökar däremot inte i samma utsträckning när det gäller att söka in till de traditionellt kvinnliga utbildningarna. Bland annat finns kvinnorna representerade i eftergymnasiala utbildningar till bland annat arkitekt, tandläkare och veterinär.

Kvinnornas utbildningsnivå har stigit mellan åren 1990 och 2007. Fortsätter det i samma mönster beräknas hälften av alla kvinnor ha en eftergymnasial utbildning år 2030. År 2007 låg motsvarande siffra på 39 procent. Prognoserna för männen är att 36 procent har en eftergymnasial utbildning år 2030. Motsvarande siffra låg på 31 procent år 2007. På gymnasial nivå behåller männen sin position bland de tekniskt industriella utbildningarna.

Männens dominans växer även på utbildningar till programmerare och systemerare på eftergymnasial nivå. Förändringen på sammansättningarna inom de olika utbildningarna börjar även att märkas på arbetsmarknaden. Det syns en klar könsförskjutning inom många yrken som kräver eftergymnasial kompetens. I de äldre åldersgrupperna är männen i majoritet medan kvinnorna är i majoritet i de yngre åldersgrupperna. Bland annat gäller det inom utbildningar till agronom, ekonom, jurist och läkare.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com