Fler med funktionshinder börjar plugga


Antalet studenter med funktionshinder ökar. Förra året var det 22 procent fler studenter med funktionshinder som började studera jämfört med året innan dess. Det uppger P3 Nyheter. Det var 7 500 studenter med funktionshinder som gick på svenska universitet och högskolor under 2009.

På ett år har antalet studenter som har varit i kontakt med de särskilda samordnarna på landets lärosäten ökat med 1 300 personer. Det innebär en rekordstor ökning. Bland studenterna med funktionshinder är de vanligaste funktionshindren läs- och skrivsvårigheter och kognitiva problem, dit räknar man bland annat ADHD och Asbergers. Det är även de grupperna som nu har gjort den största ökningen. Monika Svalfors som är samordnare för ett samarbete mellan alla universitet och högskolor för studenter med funktionshinder hoppas att det är en trend som ska fortsätta.

– Rent statistiskt borde det vara fler som söker sig vidare till högre studier, säger hon till P3 Nyheter.
Sajten Studeramedfunktionshinder.nu definierar funktionshinder som varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar av funktionsförmågan i studiesituationen. Dit räknas också dyslexi, neuropsykiatriska funktionshinder och dokumenterade psykiska besvär. Som funktionshindrad har du rätt till ett kompenserande pedagogiskt stöd. Det kan till exempel vara att du får en alternativ examinationsform och en anpassad tidsplan, som att läsa på deltid istället för helfart. Extra stöd i form av en mentor och extra handledning kan också vara bra, liksom språkstöd och teckenspråkstolkning.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com