Forskare har tagit fram belysning helt av plast


Forskare vid Linköpings och Umeå universitet har i samarbete med kollegor i USA uppfunnit belysning som är helt i plast. Det är med det nya kolmaterialet grafen som det nu går att bygga belysningskomponenter som är helt utan metall och som därför går att återvinna till hundra procent.

Genom den nya upptäckten kan man undvika att använda metallen indium. Det är en metall som är både sällsynt och dyrbar men som ändå är en nödvändig komponent i dagens organiska lysdioder. Den nya uppfinningen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften ACS Nano. Det finns redan idag skärmar och displayer med OLED, organiska ljusemitterande dioder. De används i dagsläget till bland annat mobiltelefoner, läsplattor, kameror och små tv-apparater.

Dioderna är strömsnåla och väldigt tunna på grund av sitt ljusalstrande lager av ledande plast. Dessa skärmar och displayer är fortfarande beroende av en metallelektrod som måste vara genomskinlig. Det som forskarna presenterar nu är en helt kolbaserad lysande komponent. Det är en ljusemitterande elektronisk cell, LEC, med en negativ elektrod av grafen. Grafen består av ett enda lager kolatomer. Det har många bra egenskaper som elektronikmaterial. Ett exempel är att det har hög ledningsförmåga. Det är också nästan helt genomskinligt och det kan dessutom framställas i lösning, då heter det grafenoxid. Den helt organiska och metallfria LEC består av råvara som är obegränsad och som går att återvinna fullt ut. Till exempel kan det återvinnas som bränsle.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com