Forskare ska studera depression


Ett nytt forskningsprojekt om depressioner har startat vid Linköpings universitet. Två forskare vid universitetet har fått 7,5 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond för att forska om depressioner och antidepressiv medicin. Forskningen som sker ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv ska ta reda på mer om depressioner och konsekvenserna av den nya generationens antidepressiva läkemedel. Enligt Marianne Winther Jørgensen, universitetslektor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, ISAK, får mellan fem och tio procent av Sveriges befolkning medicin mot depression.

Det är Marianne Winther Jørgensen som tillsammans med forskaren Anna Bredström vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, ska jobba med projektet. I projektet ingår även att studera hur biologiska och medicinska föreställningar används i samhällsdebatten. Diagnosen depression är vanligare bland kvinnor än bland män. För att ta reda på om det finns andra, mer sociala faktorer, än de medicinska som påverkar ska forskarna ta med faktorer som kön, klass, etnicitet och ålder i sina studier. På det viset hoppas de kunna ta reda på hur dessa faktorer kan ha ett samband med depressioner.

– Vi ska också studera vad för kunskap som finns inom området och vilka föreställningarna är kring depression. Hur kommunicerar man mellan olika sfärer, som exempelvis patient och läkare, politiker och sjukvård, forskning och media. Vi vill ta reda på hur kommunikationen ser ut mellan dem och vilka aktörer det är som får tolkningsföreträde, säger Marianne Winther Jørgensen i ett pressmeddelande.
Om ett år beräknas de första resultaten vara klara.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com