Göteborg blir centrum för vårdforskning


Minskat lidande, nöjdare patienter och effektivare vård. Det är var Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) ska uppfylla framöver. GPCC invigdes i måndags av socialminister Göran Hägglund och här skall drygt 100 forskare från olika discipliner nu knytas samman för att skapa ett nationellt "center of excellence" inom vårdforskningen i Sverige. Fokus blir på personcentrerad vård vid långvariga sjukdomstillstånd.

Det nya centrat är en del av regeringens satsningar på särskilt framstående forskningsmiljöer. Göteborgs universitet har en stark tradition av vårdvetenskaplig forskning, vilket sedan början av 2000-talet genererat mer än 35 avhandlingar i ämnet.

Nu skall Göteborgs universitet skapa kunskap inom området genom excellent personcentrerad forskning, något man hoppas kan bidra till en förbättrad vård där personen, patienten, görs delaktig i vårdprocessen. Visionen för universitetet är att på sikt minska lidande, öka patienttillfredsställelsen och en mer effektiv vård för svårt sjuka personer.

– Personcentrerad vård har fokus i personen, inte i sjukdomen, och utgår från patientens upplevelse av sin situation. Genom att utgå från patientens berättelse istället för att begränsa insatserna till prover och tester, kan vi skapa en mer personlig vård samt förstå beteenden och symtom ur den enskilde patientens perspektiv, säger Inger Ekman, professor i omvårdnad och ansvarig för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.