Genusmärkning vid Uppsala universitet


Nu har ett förslag på genusmärkning inom humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet lämnats. Det var för ett år sedan som områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap beslutade att man skulle utreda om en så kallad genusmärkning kunde genomföras inom vetenskapsområdet. Nu har arbetsgruppen lämnat ett förslag även om förslaget ännu inte är helt färdigt. De flesta av förslagen är hämtade från Lunds universitets rapport om genuscertifiering. Det handlar bland annat om att undervisningen ska utföras av lika många män som kvinnor.

Kvinnliga och manliga studenter bör få ta lika mycket plats på seminarier och föreläsningar. Kurslitteraturen bör vara jämt fördelad mellan kvinnliga och manliga författare. Det bör finnas kurslitteratur som analyserar det aktuella ämnet ur ett genusperspektiv. Om det saknas bör man ändå problematisera litteraturen ur ett genusperspektiv i undervisningen. Varken kurslitteratur eller undervisning ska innehålla sexism, homofobi eller rasism. Teorier och metoder ska i undervisningen problematiseras med tanke på genus. Arbets- och tidskrävande undervisning, meriterande och icke meriterande uppgifter samt interna och externa uppdrag ska fördelas lika mellan män och kvinnor. Både män och kvinnor ska uppmanas att söka anställning och ha samma möjligheter att söka projektmedel. Fördelningen av undervisning i relation till innehållet i den egna forskningen ska vara lika för kvinnor och män. Vid samma typ av anställning ska utrymmet till forskning vara lika stort för båda könen.

Strategiska beslut ska gynna både kvinnor och män och de ska ha samma möjligheter att delta i internationella konferenser och liknande uppdrag. De institutioner som söker genusmärkning måste kunna förklara på vilket sätt de uppfyller ovanstående kriterier eller förklara vad det beror på att de inte uppfyller dem. Tanken är att områdesnämnden ska ta ställning till om nämnden ska gå vidare med utredningen eller inte den 11 februari.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com

Jojanonasoss bild

Någon borde säga till dem att de är dumma i huvudet. Skulle en matematisk institution vilja införa en mattemärkning där man kräver att alla läroboker innehåller minst 50% ekvationer, att hälften av litteraturen är skriven av någon som kan alla fyra räknesätten att man löser mattetal en stund i varje kurs istället för att lära sig det kursen går ut på och att undervisningen är fri från felaktiga logiska resonemang och pseudovetenskap så skulle folk inte ta dem på allvar. Det här är exakt samma sak och ett universitet överväger att ta det på allvar.

Leogardans bild

Ja. Det är ett dåligt skämt. Inom akademin ska förståss de som är duktigast på undervisning få undervisa - och i en utsträckning som gör att det täcker behovet (att det räcker åt alla antagna studenter).

Ta en fysik- eller matteinstitution där kanske 90% av de anställda är män. Om hälften som undervisar ska vara kvinnor så innebär detta att om alla kvinnor undervisar så kommer max 20% av alla anställda att undervisa. Undervisningen kommer nå katastrofdålig kvalitet på grund av att de jättefå lärarna kommer bli tok-överarbetade. Och som det är redan idag är det många som undervisar på högskolor som har för mycket på sitt schema.

Det är ju ett jättebra förslag - om feminismen som ideologi är mer värd än en fungerande högskola där studenter faktiskt får skaplig kvalitet på sin undervisning.

Bergarns bild

Det här påminner mig om när jag var liten och skulle dela på en 33cl läsk med min lillebror. Det var den enda läsken vi fick under hela veckan. Väldigt viktigt att det blev exakt lika, såklart.

Frågan är om genus verkligen handlar om millimeterrättvisa. På en Universitetsubildning borde fokus ligga på att ha så hög kvalité på utbildningarna som möjligt, inte att det till varje pris skall vara så jämnställt som möjligt. Den som är bäst lämpad och tycker om att föreläsa, är den som ska föreläsa, oavsett kön.

Många av kriterierna för genusmärkningen är dessutom redan inbakade i dagens linjer. Jag tycker att själva konceptet med genusmärkning på program sätter fokus på fel saker. Jag tycker att det är en dålig idé.

Men det kommer säkert fler märkningar;

*Lågenergimärkning: utbildning utan datorer, föreläsningssalarna kräver dunjacka för att inte frysa ihjäl.

*Svanenmärkning: All kursmateriell är återvinningsbar och kursböcker aktuella på 1980-talet är standard.

*Djurrättsmärkning: Samtliga lärare är vegetarianer och aktiva medlemmar i djurens rätt eller motsvarande?

LASs bild

Bergarn, håller med dig om att fokus måste ju i första hand ligga på att se till att skapa bästa möjliga utbildning och se till att alla har rätt att söka in oavsett kön.