Inga obehöriga lärare med ny skollag


Det kommer att bli förbjudet att tillsvidareanställa obehöriga lärare. Det föreslår regeringen i förslaget till den nya skollagen. Undantag ska finnas för modersmålslärare och yrkeslärare. Detta är en av de viktigaste punkterna i regeringens förslag på ny skollag som presenterades av utbildningsminister Jan Björklund.

I den nuvarande skollagen finns det luckor när det gäller behörigheten och var tionde av dagens lärare är obehöriga. I fortsättningen kommer en obehörig lärare bara kunna anställas om det inte finns några behöriga att anställa. Lärarförbundet ser positivt på det nya förslaget.

Propositionen om den nya skollagen kommer att läggas fram under våren 2010 och den kan börja träda i kraft den 1 juli 2010. Den nya lagen skulle även innebära att skolorna får större möjligheter att stänga av enskilda elever som stör ordningen i skolan. Eleverna ska inte heller kunna slippa idrotten. Det gäller även om föräldrarna inte vill att de ska vara med på gympan. Den nya lagen tar också upp mobbningsfrågan. Enligt förslaget ska skolor som inte lever upp till Skolinspektionens krav på exempelvis hur de hanterar mobbning på skolan kunna beläggas vite.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com