Krantz vill stoppa hobbykurserna


Nu kan universitetens och högskolornas hobbykurser stoppas. Det kan gälla kurser om till exempel planodling, orkidéer eller bloggens teori och praktik. Aftonbladet skriver att högskoleministern Tobias Krantz (FP) vill stoppa de så kallade hobbykurserna. Regeringen vill nu att hobbyverksamhet ska tas bort ur de svenska kursplanerna och Högskoleverket kommer att få till uppdrag att granska lärosätenas utbud. Till Aftonbladet anger högskoleminister Tobias Krantz två skäl till varför de så kallade hobbykurserna borde förbjudas.

Ett av skälen är att allmänheten ska kunna känna förtroende för högskolans verksamhet och att de ska veta att pengarna går till akademiska kurser. Studenterna ska heller inte lockas till att gå kurser som enligt högskolorna är akademiska om de i själva verket inte är akademiska. Detta skulle vara att lura studenterna. Enligt Tobias Krantz krävs det att regeringen tar tydliga initiativ och visar vilka kurser som är akademiska. Det kan vara viktigt eftersom hälften av lärosätenas inkomster påverkas av hur många som börjar studera och hälften av hur många som tar examen.

Enligt Aftonbladet ska regeringen lämna över uppdraget till Högskoleverket senare under veckan. Högskoleverket tycker att uttrycket hobbykurser är fel.
– Alla kurser har samma vetenskapliga grundkrav och krav på kvalificerade lärare så några hobbykurser handlar det inte om. Sedan är ju vissa kurser mer yrkesinriktade än andra men det beror ju på hur man väljer att se på saken. Vissa kurser leder inte direkt till jobb men kan ändå vara till stor nytta inom ett yrke, säger Joakim Palestro, biträdande avdelningschef på utvärderingsavdelningen på Högskoleverket, till Aftonbladet.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com

AdnanBas bild

Ja lärare har den sämsta inkomsten. De måste tjäna pengar på nått sätt.