Kvinnor studerar effektivare än män


Kvinnor studerar effektivare än män. De tar ut sin examen i större utsträckning än vad män gör och de gör det dessutom på kortare tid. Det visar en ny rapport från Högskoleverket där de har undersökt hur många av studenterna som börjar en yrkesutbildning som tar ut en examen längre fram.

Högskoleverkets rapport visar på tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnorna blir klara med sina studier snabbare än männen. Skillnaden är ännu större på utbildningar som inte är yrkesprogram. Där är det betydligt fler kvinnor än män som klarar minst 80 procent av poängen som de har registrerat sig på.

Det finns olika anledningar till varför man väljer att hoppa av sin utbildning. De flesta som hoppar av en yrkesutbildning gör det relativt tidigt i utbildningen. Kvinnor hoppar ofta av för att de ska byta utbildning medan män ofta avbryter sina studier för att de lämnar högskolan helt och hållet.

Enligt Högskoleverkets rapport måste man mäta på olika sätt för olika studentgrupper eftersom alla har olika avsikter med sitt pluggande. Det finns dem som bara läser någon kurs utan att planera att de ska ta en examen och det finns de som läser för att det är avgörande med en examen för att kunna jobba med ett visst yrke.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com