Lättare för lärare att kontrollera källor


En ny metod i urkund ska göra att det går snabbt och enkelt för lärarna att överblicka källorna i studenternas arbeten. Den nya metoden ska introduceras under 2010. Den innefattar bedömning, granskning och vidare utredning. Den interaktiva analysen kommer att släppas i betaversion i början av 2010. Den nya metoden kommer även att ge lärarna möjlighet att själva redigera i källförteckningen. Tanken är inte att den nya interaktiva analysen ska ersätta den klassiska analysen som används i dagsläget. Den kommer snarare att finnas tillgänglig som ett alternativ.

Den nya metoden gör det enkelt att se vilken källa som förekommer mest i ett inskickat dokument och på det viset sparar både lärare och handledare tid. De kommer dessutom att kunna välja bort källor som inte är relevanta. Urkund är ett system som används av universitet och högskolor i hela Europa. Systemet är webbaserat och kontrollerar dokument mot tre olika centrala källområden. Det är internet, förlagsmaterial och Urkunds arkiv med studentmaterial som har skickats in tidigare som den kontrollerar dokumentet mot.

Pedagogiska Institutionen vid Uppsala universitet har varit med och arbetat fram systemet för ungefär tio år sedan och nu kommer det alltså ett komplement. Systemet är anpassat efter de nordiska förhållandena. En fördel med den nya metoden är att lärare och handledare lätt kan skilja ut vilka källor som faktiskt är relevanta att kika närmare på. På det sättet får de en bra överblick över materialet som studenterna skickar in.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com