Linköping och Umeå universitet blir kritiska vänner


Linköpings universitet och Umeå universitet har inlett ett strategiskt samarbete. Genom samarbetet vill de stärka och utveckla lärosätenas kvalitet och konkurrenskraft. Huvudtanken är att de ska vara varandras bästa kritiska vänner och på det viset få hjälp av varandra. Umeå och Linköping ligger inte nära varandra geografiskt och de vill inte slå ihop sina verksamheter. Samarbetet gäller istället att de ska ha en gemensam kultur- och värdegemenskap och att de vill ha en bred samsyn på de förutsättningar som finns för forskare och högre utbildning.

Tillsammans har Linköping och Umeå universitet ungefär 60 000 studenter. Lärosätena har funnits ungefär lika länge, båda startade under 1960-talet. De börjar med att inleda ett antal konkreta samverkansprojekt. Det ena går ut på att utveckla och säkra kvaliteten i examinationen. Det innebär att de ska utvärdera varandras examensarbeten på ett antal utbildningar. Dels ska de utvärdera uppsatserna dels förutsättningarna för arbetenas genomförande och bedömning samt styrdokument.

De ska också samarbeta när det gäller stöd vid misstankar om vetenskaplig oredlighet. Och de kommer även att utveckla arbetssätt för att nyttiggöra forskningen. Det innebär att de ska dela specialister som till exempel affärsjurister och IPR-experter. Lärosätena ska lära sig av varandra för att få en effektivare stödverksamhet. Lärare och forskare på de olika lärosätena har redan idag många omfattande kontakter med varandra. Detta arbete ska fortsätta att utvecklas.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com