Lunds universitet satsar på universitetsmiljö


Lunds universitet ska utveckla sin universitetsmiljö. Det satsar de nu 100 miljoner kronor på. Dels ska de skapa bra utbildningslokaler och laboratorium, dels ska de öppna upp universitetet så att det skapas fler mötesplatser där man kan utveckla nya idéer och samarbeten. Av pengarna ska 47 miljoner kronor gå till att förbättra universitetets forskningsinfrastruktur och säkra tillgången på spetsutbildad personal som kan driva den. Styrelsen för Lunds universitet beslutade vid sitt förra sammanträde att de ska avveckla reserven som de har byggt upp sedan mitten av 1990-talet.

Reserverna ska användas till nya byggnader till forskning och undervisning, den så kallade lokalförsörjningsreserven. Det kommer att läggas 100 miljoner kronor på att utveckla lärosätets campus. Man ska med andra ord utveckla den fysiska miljön för forskning och utveckling. 47 miljoner kronor läggs på forskningsinfrastrukturen. Redan nu finns det långt framskridna planer på flera om- och tillbyggnader runt universitetet.

Pengarna kommer att kunna användas till att delvis förverkliga projekten. Men pengarna ska också användas till mer långsiktiga förändringar. Sven Strömqvist som är vice rektor vid universitetet leder en grupp som ska beskriva hur lärosätet bör utvecklas som campus fram till år 2025. Rapporten ska överlämnas till universitetets styrelse i slutet av det här året. När det gäller kvarter och byggnader kan det bli aktuellt att placera caféer eller bibliotek så att de öppnar upp miljöerna.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com