Många jobbar med något utanför sin utbildning


Det är många som har ett jobb som inte överrensstämmer med den utbildning de har gått. Av dem som tog examen från universitet eller högskola för tre år sedan har hälften ett jobb som helt överrensstämmer med deras examen. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. Undersökningen som genomfördes i våras grundar sig på en granskning av elva olika examensområden. Humaniora, natur-, språk-, och statsvetenskap hör till de områden som har en relativt låg andel före detta studenter som jobbar inom rätt examensområde.

Bland dem som hade ett jobb utanför sitt examensområde var det många som tyckte att de inte har haft någon nytta av sin examen när det gäller arbete, lön och karriärmöjligheter. Över hälften av dem tyckte att deras arbetsuppgifter på sin höjd krävde en gymnasieutbildning.

Däremot var det nästan ingen av dem som jobbar inom sitt examensområde som tyckte att det skulle räcka med en gymnasieutbildning för att klara sina arbetsuppgifter. Undersökningen visade också att de som jobbade utanför sitt examensområde i stor utsträckning hade en lägre lön jämfört med de som jobbade inom sitt examensområde.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com

admins bild

Frågan är om spetskompetens kommer efterfrågas senare, kan ju säga själv att jag arbetat med lite av varje på fritiden.