Många rymdprojekt vid Esrange Space Center


Esrange Space Center, Rymdbolagets operationella bas för raket- och ballonguppsändningar utanför Kiruna har många olika rymdprojekt på gång inför det kommande året. På schemat för 2010 står bland annat tester av nya rymd- och flygsystem samt kontroll och operationell drift av satteliter i bana runt jorden. Under 2010 kommer Rymdbolaget att stödja femton nya sattelituppdrag från Esrange Space Center. Det finns ett vetenskapligt syfte bakom de flesta av dem. Ägarna till satteliterna kommer från hela världen. Dessutom kommer det att skickas upp 17 ballonger som vetenskapliga experiment under 2010. Det är under perioden februari till oktober i år som ballongerna kommer att skickas upp under fyra internationella ballongkampanjer.

Ballongkampanjerna sker på uppdrag av forskare och studenter vid universitet och forskningsinstitutioner i Europa, USA och Japan. De flesta har som syfte att utföra vetenskapliga mätningar i atmosfären. Det är till exempel studier av ozonnedbrytning, spårgaser och andra saker som kan kopplas till förändringar i atmosfären som kommer att äga rum vid Esrange Space Center.

Dessutom kommer det att genomföras mätningar från markinstrument som finns på Esrange Space Center och även från flygplan som tillfälligt flyger från Kiruna flygplats. Under mars månad kommer det att ske två studentprojekt. Det är europeiska studenter som ska skicka upp experiment som de utvecklat och byggt under sin utbildning. Sattelitstationen vid Esrange Space Center startade sin verksamhet 1978.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com