Malmö högskola gör temanummer om Sverigedemokraterna


Malmö högskola gör ett temanummer av tidskriften Praktik & Teori där fokus ligger på Sverigedemokraterna. Högskolan har nu kommit ut med ett nummer där de analyserar läget inför valåret 2010. De besöker Landskrona där Sverigedemokraterna har starkt fäste och resonerar kring medierna och de etablerade partiernas strategier för att hantera det nya partiet. I tidskriften konstaterar de också att den svenska folkviljan kanske inte är så främlingsfientlig som vi ibland blir förledda att tro.

I temanumret frågar sig statsvetaren och forskaren Anders Hellström vid Malmö Institute for Migrations and Diversity Studies vid Malmö högskola vad det tjänar till att Sverigedemokraterna hålls utanför riksdagen om inte deras politik gör det. Han påvisar också fakta som visar att Sveriges integrationspolitik är mycket mer lyckad än vad som framgår i den allmänna debatten.

Doktoranderna Jenny Kiiskinen och Sigrid Saveljeff på Internationell migration och etniska relationer beskriver det demokratiska dilemmat när ett radikalt högerpopulistiskt parti verkar för att i förlängningen inskränka vissa gruppers rättigheter.

NATHALIE NORDHSTRÖM

nathalie.nordhstrom@studentis.com