Microsoft trakasserar indiska pirater


Microsoft har dömts till 800 000 rupier, cirka 132 000 kronor i böter, för trakasserier mot fyra indier som tros ha använt piratvarianter av mjukvarujättens program, enligt indiska The Economic Times.

Domstolen i Delhi beslöt i sin dom att Microsoft har trakasserat de påstådda piraterna genom att föra talan i Delhi i stället för i de respektive städer, Bangalore, Hyderabad, Chandigarh och Bombay, där de påstådda brotten ska ha ägt rum.

Domstolen skriver även att Microsoft har kontor i alla de fyra städerna och att företaget använt "money power" för att förfölja de misstänkta eftersom de därmed tvingas ta sig till Delhi för att kunna försvara sig - vilket kostat med indiska mått mätt enorma summor för de anklagade.

Domaren i målet påpekade enligt TT i sitt beslut att den indiska konstitutionen ger likhet inför lagen och att lagen "inte kan tillåtas bli utspädd genom penningmakt eller lobbymakt".

Markus Hankins
markus.hankins@studentis.com