Ny klädpolicy vid Göteborgs universitet


Nu får studenter vid Göteborgs universitet inte ha på sig vad de vill när de deltar i undervisningen. Göteborgs universitet har nämligen infört en ny klädpolicy för studenter och anställda vid lärosätet. Införandet av en ny klädpolicy innebär att det finns en policy och regler för hur man ska klä sig i samband med undervisningen vid Göteborgs universitet. Förutom kläder gäller den även personlig utsmyckning och annan utstyrsel som man har på sig i samband med undervisning, prov, examination eller praktik.

Den nya klädpolicyn ska gälla både studenter och anställda vid universitetet. Och det är i de situationer där kläderna har betydelse för undervisningen som den nya policyn kommer att gälla. Enligt Sveriges Radio Göteborg kan policyn till exempel gälla studenter vid vårdutbildningar. De får inte bära kläder, smycken eller annat som kan innebära en säkerhetsrisk. Det ingår också att man vid tentor inte får bära slöjor som täcker ansiktet.

Anledningen till att man inte får bära slöja när man skriver tenta är att man måste kunna legitimera sig vid de tillfällena. Även praktikperioder finns med i den nya klädpolicyn som började gälla den 21 december.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com