Ny utbildning till barnboksförfattare


Nu ska Linnéuniversitetet utbilda framtidens barnboksförfattare. Det är till hösten som universitetet startar en ny kreativ och inspirerande utbildning tillsammans med kulturcentrumet Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Kursen heter Att skriva barnlitteratur. Universitetet har bedrivit utbildningar i litterärt skapande på både grundnivå och avancerad nivå i flera år men den nya kursen är speciellt inriktad på dem som vill skriva för barn.

Antagning kommer att ske genom arbetsprov och det är ungefär 20 studenter som kommer att få plats på utbildningen. Ett syfte med kursen är att utveckla den personliga uttrycksförmågan. De som går kursen ska också få kunskap om barnbokens roll förr och nu. Genom att gå kursen ska studenterna få hjälp med att välja inriktning och utveckla sina idéer och sin stil. Enligt Daniel Bergman, studierektor för litteraturvetenskap vid Linnéuniversitet, jobbar de nu på att etablera kontakter med förlag.

De hoppas att utbildningen ska leda fram till någon slags publicering. De håller också på att ta reda på vilka möjligheter det finns för framgångsrika kursdeltagare att få stipendier så att de får vara vid Astrid Lindgrens Näs för konstnärligt såväl som vetenskapligt arbete. Universitetet har redan märkt av att det finns ett stort intresse för utbildningen och de räknar med att få många sökande.
– Att kunna fördjupa sin kunskap om barnlitteratur och utveckla sitt eget skrivande mitt i Astrid Lindgrens barndomsmiljö är förstås inspirerande för blivande författare, säger Kjell Åke Hansson, vd på Astrid Lindgrens Näs, i ett pressmeddelande.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com