Nytt program i kärnkraftteknik


Nästa höst startar ett nytt högskoleingenjörsprogram i kärnkraftteknik vid Uppsala universitet. Syftet med utbildningen är att förbereda studenten för en karriär inom kärnkraftsindustrin. Utbildningen kommer att ges i nära samarbete med kärnkraftsindustrin. Programmet är ettårigt och det krävs två års studier på ett högskoleingenjörsprogram i elektroteknik, maskinteknik eller motsvarande vid en svensk högskola för att komma in. Den svenska kärnkraftsindustrin kommer inom en överskådlig framtid att ha behov av teknisk personal inom områdena drift, service, underhåll och teknisk utveckling.

Det nya programmet innehåller bland annat kurser inom reaktorteknik, kärnbränsleteknik, kärnkraftsäkerhet, turbin- och elkraftteknik. Avslutningsvis är det ett examensarbete på 15 högskolepoäng som ska utföras inom industrin. Efter utbildningen kan man jobba som ingenjör vid något kärnkraftverk. Det går också att arbeta inom konsult- och tillverkningsföretag som tillhandahåller tjänster och produkter till kärnkraftverken.

Det kan röra sig om arbetsuppgifter som reaktordrift, service och underhåll, teknisk utveckling och tillverkning. Det är ungefär hälften av Sveriges elbehov som täcks av kärnkraft. Studiebesök vid kärntekniska anläggningar ingår i utbildningen. Det gör också laboration vid forskningsreaktor och träning i fullskalesimulatorer. Undervisar gör både lärare från universitet och näringsliv. Utbildningen kommer att ges vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com