Okunskap om nya antagningsregler


Nästa höst börjar de nya antagningsreglerna för att komma in på högskola eller universitet att gälla. Men det är många som inte känner till de nya reglerna så väl. Bland de ungdomar som går på gymnasiet och som har intresse för att studera vidare är det ungefär hälften som saknar tillräcklig kunskap om de nya reglerna. Det är Högskoleverket som har gjort en undersökning bland 724 ungdomar som går sista året på gymnasiet. De har blivit tillfrågade om de har koll på de nya antagningsreglerna. Det var bara tio procent som uppgav sig vara helt och hållet pålästa.

40 procent visste i stora drag vad reglerna innebär men det var 37 procent som inte kände till reglerna särskilt bra. 13 procent kände inte till dem alls. De nya reglerna innebär att det kommer att införas ett nytt system för att räkna ut ett meritvärde. Det medför att eleverna måste göra sina egna val tidigt för att öka sina chanser att komma in på högskolan.

Bland annat kommer kurser i språk och matematik att värdesättas högre och ge så kallade meritpoäng. Det kommer också att bli mindre fördelaktigt att läsa upp sin behörighet på komvux.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com