Ozonskiktet är rekordtjockt


Ozonskiktet över Sverige är rekordtjockt. Enligt SMHI finns det mätningar som visar att ozonskiktet under december 2009 kommer att bli det tjockaste som har uppmätts i Norrköping under någon decembermånad. Mätningarna för december 2009 visar på 340 DU, Dobson Units. Mätningarna i Norrköping startade 1988 och det tidigare rekordet därifrån är från år 2000 och ligger på 333 DU. Enligt SMHI har de mest aggressiva ozonnedbrytande ämnena, CFC, börjat avta i koncentrationen i atmosfären.

Däremot har andra mindre aggressiva ozonnedbrytande ämnen, HCFC, fortsatt att öka. Därför borde en återhämtning vara på gång om man ser till den samlande effekten. Men än så länge är det svårt att se någon sådan. Att det är svårt att veta om en återhämtning är på gång eller inte beror på att den naturliga variabiliteten är så stor i ozonskiktet att det inte räcker att en enskild månad har höga värden för att det ska ses som ett steg mot förbättring.

Men ett steg i rätt riktning är det och om den positiva utvecklingen fortsätter i ytterligare några år går det kanske att fastställa att en återhämtning är på gång. Även om det är svårt att säga om det är en återhämtning på gång eller inte så går det att konstatera att det pågår en läkningsprocess. Från mätningarna som gjordes i Uppsala mellan åren 1951 till 1965 är det bara en decembermånad som har visat ett tjockare ozonskikt. Det var år 1965 då resultatet visade 359 DU. Värdena som har angivits i texten är medelvärden för hela december.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com