Pengar till studier och undervisning utomlands


Högskolor och universitet får pengar för att öka möjligheterna att undervisa och studera utomlands. Satsningen Mobilitet för lärare och studenter har startats av regeringen och tanken är att satsningen ska bidra till att utveckla de svenska lärosätenas internationaliseringsarbeten. Sammanlagt avsätts 30 miljoner kronor under perioden 2010 till 2011. Satsningen består av ett undervisningsuppdrag för lärare samt stipendier till studenter för studier utomlands. Efter två år ska satsningen utvärderas och det är Programkontoret som ansvarar för att följa upp rapporteringen av insatserna. När det är gjort tas det beslut om huruvida man kommer att fortsätta med satsningen efter 2011 eller inte.

37 lärosäten blev beviljade medel för att delta i mobilitetssatsningen i januari i år. Av dem är det 36 lärosäten som deltar i lärardelen och 32 lärosäten som deltar i studentdelen. Göteborgs universitet tillhör ett av de lärosäten som har beviljats mest pengar. 958 000 kronor får Göteborgs universitet i mobilitetssatsningen. Det innefattar bland annat tio studentstipendier. Lunds universitet får 949 000 kronor i satsningen. Bland annat går de pengarna till elva studentstipendier.

Andra exempel på lärosäten som fått pengar beviljade är Linnéuniversitetet som fått 809 000 kronor, Linköpings universitet som fått 671 000 kronor och Stockholms universitet som har fått 598 000 kronor beviljade i mobilitetssatsningen. Totalt för alla lärosäten rör det sig om 14 389 000 kronor som blivit beviljade 2010.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com