Regeringen föreslår sänkt sjukersättning för studenter


Regeringen planerar att förändra sjuk- och föräldrapenningen. I stället för att grundas på förväntad inkomst ska ersättningen enligt det nya förslaget beräknas utifrån tidigare inkomst.

Än så länge är det inte klart hur långt tillbaka i tiden man ska gå när ersättningen beräknas, men det kan enligt Dagens Nyheter handla om 3–12 månader. Detta innebär att studenter och andra nya på arbetsmarknaden kan få betydligt sämre ersättning än i dag - om de blir sjuka. – Det finns risk för att det kan komma att slå mycket hårt mot studenterna, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande för SFS till DN.

– Redan i dag är det ett problem att studenter inte passar in i de sociala skyddsnät som finns. Studenter får inte vara halvtidssjukskrivna och har en karenstid på 30 dagar i sjukförsäkringen. De nya reglerna kan betyda en ytterligare försämring som i värsta fall kan förstöra framtiden för enskilda personer. Jag hoppas verkligen att man ser över frågan om studenter och nyanställda, säger Klas-Herman Lundgren.