Regeringen vill öka högskolornas självständighet


Sveriges universitet och högskolor ska få ökad självständighet. Det tycker regeringen som idag har överlämnat propositionen En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor till riksdagen. I propositionen föreslår man minskad statlig styrning inom fyra områden. För det första vill man att lärosätena själva ska få bestämma hur de vill utforma organisationen, med undantag för styrelse och rektor.

Det ska inte längre finnas krav på att ha fakultetsnämnder och andra särskilda organ. Regeringen vill också att den nuvarande detaljregleringen av läraranställningarna ska minska. Det ska bara vara anställningarna av professorer och lektorer som ska regleras i högskolelagen, i övrigt ska lärosätena själva bestämma vilka de vill anställa. Dessutom vill regeringen minska detaljregleringen av utbildningen. Bestämmelser kring examen och frågor om studenternas rättssäkerhet och utbildningskvalitet ska fortfarande regleras. Däremot reduceras bestämmelser om studieplaner, disputation och betygsnämnder.

Det föreslås också att lärosätena ska få en utökad ekonomisk rörelsefrihet. Det aviseras översyn av reglerna inom en rad områden. Propositionen har fått kritik av bland annat Uppsala studentkår. Hanna Victoria Mörck som är utbildningspolitiskt ansvarig för Uppsala studentkår uppger i ett pressmeddelande att hon tycker att en brist i förslaget är att ta bort kraven på vad som ska ingå i kurs- och utbildningsplanerna. Hanna Victoria Mörck tycker att det redan finns problem med att jämföra och tillgodoräkna sig utbildningar. Utan planer skulle det bli ännu svårare att byta lärosäte mitt under utbildningen.

Även SFS, Sveriges förenade studentkårer, är kritiska till propositionen. De menar att följden kan bli mer makt åt styrelserna som regeringen utser och mindre inflytande för forskare och studenter.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com