Rekordmånga vill plugga till mäklare


Rekordmånga vill bli mäklare. När intresset för Sveriges mäklarutbildningar är rekordstort så blir också mäklarprogrammen bland de svåraste utbildningarna att komma in på vid många högskolor. Det rapporterar Sveriges Radio. Det krävs två års akademisk utbildning för att bli en auktoriserad fastighetsmäklare. Utbildningen finns vid ett tiotal högskolor i Sverige. Eftersom intresset är stort är det nu svårt att komma in på utbildningarna.

Ett exempel är KTH där det bara finns en utbildning som det är svårare att komma in på än mäklarutbildningen. Det är arkitektutbildningen. Till mäklarutbildningen vid Malmö högskola var det rekordmånga sökande i år. 2 700 personer sökte till de 70 platser som finns. Vid Borås högskola var det inte riktigt lika många sökande. Dit var det 1 300 personer som sökte till 75 platser. Enligt uppgift ringer det folk dit året om som har frågor om just mäklarutbildningen.

Enligt Västerbottens Folkblad ska den tvååriga mäklarutbildningen i Skellefteå läggas ned till höstterminen 2009. Istället finns det planer på att starta en treårig mer kvalificerad mäklarutbildning vid Umeå universitet. Universitetsledningen vid Umeå universitet har gett i uppdrag till samhällsvetenskapliga fakulteten att utreda vilka förutsättningar det finns för en utbildning till fastighetsmäklare på högskolenivå. På det här sättet hoppas man kunna locka fler sökande till utbildningen. En treårig utbildning skulle vara mer kvalificerad och därför locka fler. Nu ska det utredas hur ett sådant program skulle utformas.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com